Ukraina, Ukraina, Ukraina…

För den som vill förstå hut besvärligt området är borde gå tillbaka till gamla kartor. På den tiden, som vi ibland – i okunskap – kallar den gamla goda, fanns det i centrala Europa mötespunkter för tre eller fyra imperier. Där möttes de Habsburgska, Ryska och Tyska imperierna, men just det här områdena i imperiernas […]