Att vrida och vända på energi

Svårigheterna beror på en mängd olika omständigheter. Storleken gör att det är svårt att se hur de olika delförslagen påverkar de olika medlemsländernas energistrukturer. Den uppgiften blir inte lättare av att parlamentet har den (dåliga) benägenheten att skapa överlappande lagstiftning. Samma – eller olika – lösningar på samma delproblem skrivs för säkerhets skull in i […]

Behörigheter ska fortfarande hållas på lokal och regional nivå inom EU

– Att på detta sätt förflytta behörigheter, bryter mot subsidiaritetsprincipen, som ju är en viktig del av EU:s grundfördrag, säger Torvalds.   Därför begär Torvalds att kommissionen ska förtydliga vad den gör för att säkerställa subsidiaritetsprincipen och på vilket sätt kommissionen säkerställer att olika krav på nationella planer inte ska stå i strid med lokala och […]