Mera inhemsk fisk på våra matbord!

Det här påpekar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe)  i samband med ett skarv- och sälseminarium som ordnades av Fiskeaktionsgrupperna inom Sydkustens Fiskeleader, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kust-Österbotten, Pyhäjärvi och Bottenviken måndagen den 31.1.2022. Torvalds vill se en minskning på den mängd fisk som skarven äter. För närvarande äter skarven upp ca 40 000 ton i Östersjön varje […]

Vetenskapligt vilseledd

Kommissionen ska alltid inför ett lagförslag genomföra en konsekvensanalys och det är ett instrument som också sedan styr behandlingen både i parlamentet och i rådet.    Den här gången väckte konsekvensanalyserna en del misstankar. En av de stora stridsfrågorna när det gäller skog i Europa överhuvudtaget, handlar om gammal skog, dvs skog med träd som är över 100 år gamla. Alla förstår […]