Checks and balances – och Rydbergs Athenarnas sång 

Om den stora teorins upphovsman, friherre Montesquieu, nu tittade ner (eller upp) på det av Donald Trump efterlämnade amerikanska systemet, kunde det hända att han kände ett behov att skriva ett litet förtydligande. Men det är en annan fråga.  För oss EU-medborgare är frågan om checks and balances inte alldeles oviktig. Dels ser man att det europeiska systemets skapare hela tiden har hållit […]