EU-BREV: Övergångens svårigheter

Den första svårigheten handlar om lagstiftningen med det långa namnet ”Fördelningen av bördan”. Lagstiftningen bygger på medlemsstaternas bruttonationalprodukt och tvingar till ganska olika åtgärder. I täten ligger Sverige, Finland, Luxemburg och Tyskland med 50 procent nedskärningar. Nästan alla västliga och centraleuropeiska medlemsstater har krav på över 40-procentiga nedskärningar. I slutändan har vi Bulgarien och Rumänien. […]