Ett skohorn i sidan

Mötet blev en intressant diskussion. Jag förklarade mina två största – och kanske – mest allvarliga betänkligheter. Den första handlade om skohornet. Jag tror att alla som för två år sedan tänkte efter, mer än väl förstod att kommissionen hade en besvärlig uppgift framför sig efter den nya kommissionsordförandens linjetal inför parlamentet. Ursula vd Leyen […]