Renewable energy is here… and we are going to need it

There are two main reasons for this new behaviour: technological progress and increased awareness among consumers.  The challenge is not anymore to make people and organisations engaged in the change. The challenge is to provide them clear enough regulation not to slow down the change. As the word challenge insinuates, this is not going to […]

Klimatpaketet och de finska skogarnas roll

Den europeiska lagstiftningen om markanvändning, LULUCF, blev redan under den föregående parlamentsperioden ett starkt ideologiserat samtalsämne. Diskussionen var ganska eländig redan då och uttalanden i media på senaste tiden tyder på att samma lite korkat ideologiserade förhållningssätt håller på att sprida sig igen. LULUCF är de facto ett ganska enkelt redovisningsprogram, vars syfte är att […]