På predikotur i väst

Det finns en viss tidspress. Svagheten i EU:s lagstiftningsprocess är omständligheten och de många turerna. Nu ska både parlamentet och rådet komma fram till en ståndpunkt. Det borde vi klara av under våren. Sen kommer anpassningen – det som kallas trilogerna – mellan parlament och råd. Det köret borde vara klart under hösten och det […]