Torvalds: Skogsstrategin undviker fallgroparna

– För det första är det viktigt att EU kan fatta snabba beslut, för att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs för att vi ska nå våra målsättningar. Därför är jag nöjd över att en så pass viktig del av helheten, som skogsstrategin utgör, kunde presenteras av kommissionen innan Bryssel tystnar inför […]