Belaruskigheter

Diktaturer låser lätt in sig i antingen eller konflikter. Antingen sitter man kvar vid makten eller också ser man framtidens räfst och rättarting framför sig. Det finns visserligen undantag från den här regeln. Maktskiftet i Sydafrika genomfördes i den här meningen under exceptionella omständigheter. Men Sydafrika var beroende av västvärlden och när den vita eliten […]