Ett medborgarmejl…

Mejlet som jag vill lyfta upp handlade just om vaccineringstakten i Europa, men också om farhågan att vi lämnar resten av världen utanför vårt synfält. Vart försvann i så fall solidariteten – och skyldigheten? Den frågeställningen kan vi politiker, myndigheter och regeringar ställa oss med jämna mellanrum. Men det är ingen riktigt enkel fråga. Sist […]