Torvalds: ”Klimatlagen garanterar EU:s ledande roll i den globala omställningen till klimatneutralitet”

– Vi talar om ett historiskt resultat. EU har äntligen nått ett gemensamt avtal för att säkerställa att vi verkligen når den ambitiösa men nödvändiga målsättningen om klimatneutralitet 2050, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). Klimatlagens grundsyfte är just, att genom konkreta delmålsättningar och riktlinjer för överenskomna fokusområden, säkerställa att klimatneutralitetsmålsättningen nås. En av delmålsättningarna är att minska […]