Kommissionen förstår Torvalds, Katainens och Pekkarinens oro över taxonomins risker

I brevet betonade Torvalds, Katainen och Pekkarinen att EU-kommissionens lagförslag om taxonomin hotar uppnåendet av EU:s klimatmål. Europaparlamentarikerna betonade att lagförslaget inte var i linje med EU-lagstiftning och skulle orsaka problem, särskilt för jord– och skogsbruk samt energisektorn.    – Förslaget till lagstiftning främjar inte minskningen av koldioxidutsläpp. Förslaget försvagar målsättningarna i den gröna given i och med att förutsättningarna för finansiering av miljö och […]