Torvalds, Katainen och Pekkarinen: Taxonomin urvattnar EU:s klimatmål

– Förslaget till lagstiftning främjar inte minskningen av koldioxidutsläpp. Förslaget försvagar målsättningarna i den gröna given i och med att förutsättningarna för finansiering av miljö och klimatvänliga branscher försvåras, fastställer de finländska Europaparlamentarikerna som deltagit i EU-kommissionens offentliga konsultation.   Katainen, Pekkarinen och Torvalds anser att utkastet till förordning inte är i linje med EU-lagstiftning och medför […]