Religion och politik

Utrensningen gällde böckerna från tiden i Moskva och Washington. I mitt dna finns det en biblioman-gen, som försöker övervinna mänsklig otillräcklighet genom att (förtvivlat) söka efter mera insikt och kunskap i en aldrig sinande ström av böcker. Men den som simmar i den aldrig sinande strömmen kanske inte riktigt lägger märke till att det i […]

Välbehövliga beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken

Den snart avslutade plenumveckan i Europaparlamentet har präglats av ett stort antal omröstningar om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ofta förkortad CAP, för åren 2021–2027. Nils Torvalds säger under fredagseftermiddagen, när en omröstning ännu återstår, att han är hyggligt nöjd med resultatet. – Det paket vi nu beslutar om är på intet sätt perfekt, men innebär ändå […]