Torvalds: EU måste prioritera forskningen högre i nästa års budget

Den pågående budgetprocessen i Europaparlamentet skiljer sig från de senaste årens processer på flera sätt. Dels blir 2021 års budget den första budgeten utan Storbritannien i EU, dels kommer den nya budgeten samspela med den 750 miljarder euro stora återhämtningsfonden. 2021 års budget är därtill den första budgeten i den kommande fleråriga budgetramen för 2021–2027. […]