Von der Leyens tal till unionen en välkommen bekräftelse på att kommissionens omställningsambitioner står fast

Onsdagsförmiddagens unionstal var Ursula von der Leyens första som kommissionsordförande. Fokus i talet låg, som väntat, på EU:s väg ut ur coronakrisen. Von der Leyen pekade inledningsvis på de många beslut kommissionen fattat i anslutning till Covid19-pandemin, och berörde också planerna på en ny europeisk hälsoskyddsmyndighet i pandemins spår. Mest tid ägnade kommissionsordföranden ändå åt […]