Torvalds: Olyckligt om vårjakten

– Det är inte vårjakten som ligger bakom ejderns utsatta ställning. Huruvida den åländska vårjakten på guding är förenlig med EU-rätten har diskuterats under lång tid. Efter fruktlösa förhandlingar uppmanade EU-kommissionen i december 2016 Finland att snarast upphöra med jakten. Nils Torvalds vidtog därpå flera åtgärder för att få kommissionen att ändra inställning. – Det […]