Nyårslöftet 55

Om vi verkligen vill nå målsättningen från FN:s klimatkonferens i Paris 2015 är nyårslöftet om 55 procent närmast en nödvändighet. Men den kommer att förutsätta en hel del beslutsamhet och kommer inte nås med ”business-as-usual”, genom att trampa på som tidigare.   Motargumenten kommer dessutom att vara klart hörbara. Det första handlar om att klimatförändringen […]

Ett omskrivet fredsprojekt

Men dissonanserna dyker upp. Ibland bara som en tvivlande känsla i magen av att det är någonting som är fel. Ibland som plötsliga insikter och aha-upplevelser.   En av de det-är-fel-upplevelserna hänger ihop med att berättelsen är lite väl vacker eller tillrättalagd. Alltid när jag hör den slitna meningen om att EU är ett fredsprojekt […]