Torvalds röstade nej till upphovsdirektivet: förslaget är dåligt och obalanserat!

Europaparlamentariker Nils Torvalds är besviken över resultatet. – Frågan har länge varit kontroversiell. Dagens omröstning var den slutliga och tyvärr är resultatet dåligt. Lagstiftningen skapar oklarheter kring vilka regler som egentligen ska gälla. Indirekt leder direktivet också till att internet-plattformar kommer att hamna i en för stark position jämtemot till exempel författare och kreatörer, säger […]