Lösningen bör hittas till storstädernas ökade trafikmängd

– I och med att trängseln på vägarna ökar måste kollektivtrafikens andel stiga. Storstädernas mål att minska koldioxidutsläppen sätter även stor press för utveckling av kollektivtrafiken. HRT:s mål är att minska växthusgasemissionen med 90 procent från 2010:s nivå till 2025, säger Rehnström. – Precis som övriga storstäder runt om i Europa behöver även Finlands storstäder […]

Asperger möter klimatet

Den i just det här hänseendet ”normala” Asperger-berättelsen handlar därför lätt om personer som använder sin mycket speciella begåvning till att lära sig telefonkatalogen (när den ännu fanns) utantill eller komma ihåg alla bilregistreringsskyltar. Det ger en mycket skev bild. Vi har ingen bakgrundsinformation. Vi vet t.ex. inte hur människan med telefonkatalogen har blivit bemött […]

Storbritannien står vid avgrundens brant – och utan lösning i sikte

– Efter åtta nya omröstningar står Storbritannien nu vid avgrundens brant. Bland representanterna i underhuset finns det endast majoritet mot olika förslag, men ingen majoritet för något alternativ. De vill inte vara en del av tullunionen, de vill inte ha en andra folkomröstning och de vill inte gå ur unionen utan överenskommelse. Snart två år […]