Torvalds: vi måste lyssna på de ungas klimatoro

– För de ungas skull måste vi politiker vara modiga. Vi måste också bli bättre på att berätta för våra barn och unga om vad vi redan gör, säger Torvalds. – Klimatfrågan är en fråga som bäst löses på EU-nivå, eftersom det berör alla medlemsländer. I parlamentet har vi fått igenom ambitiösa paket. Det handlar […]