Torvalds: Kompromissen om upphovsrättsdirektivet en besvikelse, journalister och författare drabbas

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar resultatet: – Jag är besviken. Frågan har debatterats i parlamentet upprepade gånger, och varje gång har det stött på kraftig kritik. Ändå har förhandlarna inte tagit lärdom, utan med EPP i spetsen gått med på en dålig överenskommelse, berättar Torvalds. Redan då frågan debatterades i parlamentet i september förhöll sig […]

Regionalt anpassade regler för våra fiskare

– Reglerna kring tekniska hjälpmedel för fisket har länge varit onödigt komplicerade och besluten kring detaljer som nätmaskornas storlek har beslutats i politiska förhandlingar i Bryssel, säger Torvalds. Därför välkomnar jag att vi nu får nya regler som kommer vara tydligare och mer lättförståeliga för våra fiskare. De nya reglerna innebär bland annat att detaljer […]