Torvalds: Finland behöver Europa och Europa behöver oss

– Finland är inget utan EU och EU är inget utan oss. Sipiläs taltur infaller vid en viktig tidpunkt. I juli kommer Finland att ta över ordförandeskapet för rådet efter Rumänien. Då bör Finland visa att vi bär ansvaret för den europeiska sammanhållningen, säger Torvalds. Det här är något som kommissionens president Jean-Claude Juncker betonade. […]