Fotboll är inte (riktigt) allt…

Jag blev aldrig någon toppspelare. Viljan fanns nog och förmågan att se hur spelare och boll rörde sig på plan. Nästan alla mål gjorde jag utgående från att just se det rymdgeometriska mönstret av boll och spelare. Den stora svagheten var och förblev motoriken; att inte flytande klara av den halva pivoten med höger fot […]