EU:s budget 2017: Fokus på ungdomar, tillväxt och migration

Sent på natten till torsdagen den 17 november kom Europaparlamentet och rådet överens om EU-budgeten för 2017. Efter hårt tryck från Europaparlamentets sida kunde man enas om ett godtagbart förslag. – I kombination med säkerhet och solidaritet både inom och utanför Europas gränser behöver vi fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Därför är det viktigt att […]