För en hållbar och miljövänlig EU-budget

Europaparlamentets budgetutskott har på Europaparlamentariker Nils Torvalds initiativ ökat trycket för EU att ha ett större miljö- och klimatfokus. – Miljövänligt tänkande kan och ska finnas med som en naturlig del av all politik vi gör. Det har vi slagit fast i och med Europa 2020-strategin, och det bör vi hålla fast vid, säger Torvalds. […]

Torvalds: Panamapappren är viktiga men det är också källskyddet

Europaparlamentets ”Panama papers”-utskott sammanträdde till sitt första hörande igår tisdag. Utskottet ansvarar för en utredning kring de problem som avslöjades av de så kallade Panamapappren. Medverkade gjorde fem grävande journalister som alla arbetat med avslöjandet. En av dem var Minna Knus-Galán från YLE. – Dagens diskussion visar tydligt på var problemen finns. Skatteflykten till Panama […]