Överenskommelse nådd om fisket i Östersjön

Sent på tisdagskvällen nåddes en överenskommelse om den fleråriga förvaltningsplanen för fisket i Östersjön. Överenskommelse har tagit form i trepartssamtalen mellan Europaparlamentet, Europeiska Unionens Råd och EU-kommissionen om den fleråriga förvaltningsplanen för fisket i Östersjön. De berörda arterna är torsk, strömming (sill) och vassbuk (skarpsill). Förhandlingarna mellan institutionerna har varit svåra och pågått i över […]