Pressmeddelande: Torvalds deltar i arbetet för att utreda Volkswagen-fusket

Europaparlamentet har idag valt medlemmarna av den undersökningskommitté som har till uppgift att undersöka brister i genomförandet och översynen av EU:s regler för bilutsläpp. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) blir suppleant i kommittén. – Det känns bra att få detta förtroende. Många parlamentsledamöter hade anmält sitt intresse för undersökningskommittén, eftersom den behandlar något gripbart och förståeligt […]