Torvalds: Lokala myndigheter kör över den enskilda människans rättigheter!

Finland har den största arealen naturskyddsområden i hela Europa. Arealen har tredubblats under de senaste 35 åren. Vi bor i ett stort land med mycket tomrum, men frågan är varför det då ska skyddas just där folk bor. – Vi kan inte fortsätta som det är nu. Nu kör lokala myndigheter över den enskilda människans […]