Europaparlamentarikerna föreslår hjälp för mjölkproducenterna:

Hundra miljoner euro till i EU:s budget Europaparlamentarikerna Nils Torvalds (SFP), Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki och Paavo Väyrynen (C) har lämnat in ett ändringsförslag till EU:s budget för 2016. Parlamentarikerna föreslår att budgeten skulle ökas med 100 miljoner euro i syfte att förbättra förutsättningarna för mjölkproducenterna. Som bakgrund finns EU:s beslut om att fortsätta de […]