Veckointervju: Tittarfrågor

Sommarens sista veckointervju är här. Den här gången handlar det om tittarfrågor – bland annat om omskrivningen av EU:s grundfördrag, minoriteter, och en del av det vi kommer att jobba på i höst. Glad sommar!