Överenskommelse nådd om Europeiska fonden för strategiska investeringar

Tidigt på morgonen den 28.5 nåddes enighet i trepartsförhandlingarna mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet om den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI eller Junckerfonden). Förhandlingarna i den tionde – och planerat sista – förhandlingsrundan hade inletts kvällen innan och fortgick hela natten. – Förhandlingarna – liksom hela processen – har varit extremt utmanande ur parlamentets […]