Torvalds: Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2015 får både ris och ros.

Idag eftermiddag godtog EU-kommissionen sitt arbetsprogram för år 2015, som kommer att fungera som grund för kommissionens politiska målsättningar det kommande året. Huvudfokus för programmet ligger på Junckers investeringspaket om 315 miljarder euro samt på förverkligandet av devisen om avskaffande av onödig EU-byråkrati . Några av de viktigaste förslagen kommissionen enligt programmet kommer att lägga […]