Ett budgetgenombrott: Ett Europa som betalar sina räkningar

Budgetförhandlingarna kom på måndagkväll (8.12) till en överenskommelse om budgeten för 2015 och tilläggsbudgetarna för 2014. EU har närmare 24 miljarder obetalda räkningar, trots att unionen inte kan ha ett underskott. Europaparlamentet har arbetat hårt för att hitta en hållbar lösning på problemet och lyckades övertyga medlemsländerna om det akuta likviditetsbehovet.   Det är ett […]