Torvalds Veckointervju 20-2014: Budget 2015

Veckans intervju fokuserar på EU:s Budget. Torvalds förklarar bland annat hur budgetförfarandet går till inom EU och var man för tillfället befinner sig med utarbetandet av budgeten för 2015.