Torvalds Veckointervju 15-2014: Reflektioner över Kommissionärsutfrågningarna

I veckans intervju diskuterar Torvalds kring utfrågningarna av kommissionärskandidaterna som ägt rum i Europaparlamentet de två senaste veckorna. Torvalds svarar bland annat på frågor som berör Katainens understöd i parlamentet, det politiska spelet samt synen på kommissionens funktionssätt efter utfrågningarna.