Lediga praktikplatser för våren/hösten 2015

Ledig praktikplats i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab, Bryssel, våren/hösten 2015 Praktikperioden: 1.2-30.6.2015 eller 1.8.2015-31.1.2016 (5 månader) Ansökningstiden utgår: fredag, 10 oktober, 2014 Intervjuer: Intervjuer för praktikplatsen hålls 24.10.2014 i Helsingfors, samt vid behov andra tider. Nils Torvalds är sedan 2012 medlem av Europaparlamentet. Han återvaldes 25 maj 2014 med 29 355 personliga röster. Han är […]

Torvalds ställde fråga till EU-kommissionen gällande statsstödsregler som kan påverka avbytarservicen inom jordbruket i Finland och på Åland

Under den senaste veckan har en oro uppkommit bland finländska och åländska jordbrukare gällande att en ny EU-förordning från juni i år skulle tvinga fram försämringar i avbytarsystemet.   Enligt den nya förordningen skulle vissa kategorier av stöd inom jord- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden inte förklaras förenliga med den inre marknaden, vilket skulle ställa […]