Torvalds besökte UPM:s biobränsleproduktionsanläggning i Villmanstrand

Som en del av rapportörskapet för ILUC-direktivet, även kallat biobränsledirektivet, besökte Nils Torvalds UPM:s biobränsleproduktionsanläggning i Villmanstrand för att konkret på plats ta del av hur avancerade biobränslen framställs. UPM är världsledande inom framställning av träbaserade biobränslen, vilket klassas som en form av avancerade biobränslen. ILUC-direktivet, som har väckt mycket uppmärksamhet, innebär i korthet att […]

Viktigt att Spanien övergav förslaget om abortförbud

Igår kväll blev det klart att den spanska regeringen överger sitt kontroversiella lagförslag om att förbjuda abort. Lagförslaget har fått mycket kritik både i Spanien och i Europa. Europaparlamentariker Nils Torvalds, tidigare medlem i parlamentets utskott för grundläggande rättigheter, är nöjd med att Spanien nu överger förslaget. – Rätten till abort är en grundläggande rättighet […]