Torvalds Veckointervju 13-2014: Kommissionärskandidater

I veckans intervju diskuterar Torvalds Jean-Claude Junckers föreslag till ny EU-kommission. Bland annat kommenteras kommissionens indelning i så kallade kluster samt huruvida det finns kandidater som kan ha svårt att erhålla parlamentets godkännande.