Torvalds medlem i Europaparlamentets EES-, Ryssland-, Vitryssland- och Euronest-delegationer – kräver oberoende utredning av flygnedskjutningen i östra Ukraina

Nils Torvalds valdes vid Europaparlamentets sessionsvecka i Strasbourg till medlem i fyra av Europaparlamentets delegationer. Torvalds blir medlem i delegationen till europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inkluderar Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. – Även om alla nordiska länder inte är med i EU så har det nordiska samarbetet alltid varit viktigt för mig. Genom medlemskapet kan […]