Torvalds stöder den konstruktiva pro-europeiska koalitionen mellan liberaler, konservativa och socialdemokrater i Europaparlamentet

Genom samarbetet möjliggör man att de konstruktiva och pro-europeiska krafterna får en klar majoritet i Europaparlamentet både numerärt och via nyckelposterna. Som ett resultat av det blir Olli Rehn en av den liberala gruppens två vice-talmän i parlamentet. Finland har aldrig tidigare haft en vice-talmanspost eller en så hög post i Europaparlamentet. Den liberala gruppen […]