Utvärderingsrapporten av Trojkan godkänd i Europaparlamentet

Europaparlamentet godkände i torsdags (12.3.2014) med stor majoritet den så kallade trojkarapporten. Rapporten utvärderar hur de fyra s.k. programländerna behandlades då den ekonomiska krisen tvingade dem att söka ekonomiska räddningsprogram från de övriga Eurozonsländerna och IMF. Räddningsprogrammen koordinerades av den s.k. Trojkan bestående av EU-kommissionen, IMF och Europeiska centralbanken. SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds har fungerat […]