KOLUMN: Ordning på torpet

Nu finns den på bordet – förordningen som ska lösa skärgårdens och kustens problem. Det handlar om Europeiska kommissionens förslag till förordning om ”invasiva främmande arter”. I förslaget definieras de här arterna som ”främmande art vars introduktion eller spridning genom riskbedömning har konstaterats hota biologisk mångfald och ekosystemstjänster och som kan ha negativ inverkan på […]