Torvalds utnämnd till Europaparlamentets delegation för utvärderingen av den så kallade trojkan

Torvalds är den liberala gruppens representant och ensam från Norden i den sju personer stora delegationen som ska utvärdera trojkans hantering av de EU-länder som i samband med den ekonomiska krisen tvingades söka ekonomiska räddningsprogram. Trojkan som består av EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden, koordinerar insatserna för att få programländerna Cypern, Grekland, Irland och […]