Öppet brev från finländska Europaparlamentariker till Finlands regering

Den 3.12.2013 skickade nedanstående finländska Europaparlamentariker ett öppet brev till Finlands regering, som en följd av Europaparlamentets omröstning om parlamentets säte. Texten nedan är en fri översättning. Se brevet i original (på finska) Bryssel 3.12.2013 Bästa regeringsmedlem, Onsdagen den 20 november 2013 godkände Europaparlamentet betänkandet om parlamentets säte. Bakgrunden till betänkandet är det faktum att […]