Torvalds ändringsförslag om sälskadeersättningar godkänt i Europaparlamentet

Europaparlamentet röstade idag kring förslaget om ny europeisk havs- och fiskerifond. Den nya fiskerifonden på 6,2 miljarder euro är den sista delen av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken som kommer att vara i kraft under åren 2014-2020. – Våra yrkesfiskare har stora problem med säl och skarv som tar en betydande del av fångsten. Det […]