EU:s budget för 2014 föreslås vara 6 % lägre än 2013

Europaparlamentets budgetutskott inledde idag behandlingen av EU:s budget för år 2014. Utskottet tog ställning till de förändringsförslag som Europaparlamentets ledamöter och utskott lämnat in. Europaparlamentet strävar efter att sänka EU:s helhetsbudget med 6 % för år 2014. – Största delen av EU:s finansiering kommer från medlemsländerna och då många av länderna har det ekonomiskt kärvt […]