Direktivet om biobränsle för omröstning i Strasbourg

På måndag (9.9.2013) inleddes höstens första parlamentsammanträde i Strasbourg. I veckan kommer den särskilt viktiga frågan för Finland om kommissionens förslag till direktiv om biobränsle (ILUC-direktivet) att behandlas. Parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), som föredrar förslaget till direktiv inför plenum, har förhållit sig negativt inställt till framställningen av biobränsle från skog. Därmed […]