Torvalds besviken över att inga förändringar föreslås om snuset

Igår kväll röstade Europaparlamentets folkhälsoutskott om tobaksdirektivet. Till direktivet hade en rad ändringsförslag inkommit om EU:s förbud av snus, bl.a. av europaparlamentariker Nils Torvalds. – Mitt ändringsförslag skulle inte ha betytt att snuset skulle ha släppts fritt i EU då jag upplever att det inte finns ett tillräckligt stöd för det i parlamentet. Däremot skulle det ha gett […]